Remedial Teaching (RT)

Ouders merken dat prestaties voor lezen, spelling, rekenen of schrijven op school achter blijven lopen. Hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp nodig is, is soms niet duidelijk. U kunt dan een remedial teacher of onderwijsspecialist inschakelen. Vaak gaan leerproblemen gepaard met andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of motivatieproblemen. Vroegtijdig signaleren en extra ondersteuning is daarom belangrijk. 

Samen met de inbreng van het kind, de ouders en waar mogelijk de school, wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Als we iets willen bereiken met het kind dan hebben we de volledige medewerking van het kind zelf nodig. Goede relaties tussen alle volwassenen die voor het kind zorgen zijn van belang. Alle betrokkenen vormen een hulpbron voor de voortgang van het kind. 

Om tot een goed handelingsplan te komen wordt aan ouders vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd om informatie over het kind op te vragen. Informatie van de school kan zowel schriftelijk als mondeling worden opgevraagd. Het doel is om een zo breed mogelijk beeld van uw kind te krijgen; van de mogelijkheden en de beperkingen.

Ik ben aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching). De LBRT garandeert de kwaliteit en deskundigheid van de door haar geregistreerde leden.

 

 

Mogelijke indicaties remedial teaching

  • achterblijvende schoolprestaties
  • missen van studievaardigheden, niet zelfstandig huiswerk kunnen maken
  • slechte werkhouding
  • concentratieproblemen
  • moeite met rekenen
  • moeite met spelling en werkwoordspelling
  • moeite met (begrijpend-) lezen

 

Voor de automatiering van sommen maak ik gebruik van een effectief gebleken programma Rekensprint. Dit oefenprogramma van meerdere weken zorgt ervoor dat de basisbewerkingen van het rekenonderwijs worden getraind, waardoor moeilijkere bewerkingen vlotter zullen verlopen.

 

 

 

 

De Stoplichtmethode is een werkwijze waarop tafels kunnen worden ingeoefend. Voor veel kinderen zorgt dit voor een vlotte automatisering en memorisering van de tafels. Goede praktijkervaringen hebben ertoe geleid dat ik deze aanpak promoot.

Door het afgronden van de cursus ben ik bevoegd hierin les te geven.