Selfie staat voor Leven en Leren met (zelf) vertrouwen.

Selfie heeft een groot verlangen dat ieder kind gezien wordt.

Selfie praat niet óver, maar mét kinderen.
Selfie coacht ook ouders/opvoeders. 
Selfie staat voor samenwerking.

 

 

 

Selfie is een meisje, dat rekenen en lezen moeilijk vond. Maar door op een fijne manier veel te oefenen kreeg ze de leerstof toch onder de knie en vindt ze leren juist leuk. Selfie is trots als ze iets kan wat ze eerst moeilijk vond. Zo heeft ze de letters geleerd, terwijl ze altijd veel letters door elkaar haalde. Ook draaide ze veel klanken om zoals de b en de d. Bij rekenen haalde ze de cijfers door elkaar. In plaats van 45 schreef ze 54 en ze bleef maar tellen als ze sommen uit haar hoofd moest uitrekenen. Maar gelukkig heeft ze maniertjes geleerd waardoor ze de leerstof beter is gaan begrijpen en waardoor ze minder fouten maakte. Door het spelen van spelletjes, het werken met kleuren en actief met de leerstof bezig te zijn, onthield Selfie de dingen die ze moeilijk vond op een leuke manier. Nu kan ze woorden en zinnen schrijven en ze rekent al tot 100. Ze vindt het nu leuk om steeds moeilijkere boekjes te lezen. Vooral voorlezen voor Lobke de hond vindt ze leuk. Selfie heeft veel zelfvertrouwen gekregen en wil nu graag zelf andere kinderen helpen, zoals Joep haar vriendje met dyslexie.