Kindercoaching 

In mijn praktijk combineer ik remedial teaching met kindercoaching. Veel problemen of lastige situaties waarmee kinderen geconfronteerd worden, kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld dienen te worden. Met oplossingsgerichte werkwijzen probeer ik kinderen op een praktische vaak speelse manier oplossingen te bieden. 

Bij jonge kinderen maak ik gebruik van Selfie de handpop. Selfie zorgt ervoor dat kinderen spontaan beginnen te vertellen of ineens dingen doen waar ze anders niet voor te motiveren zijn en kanten van zichzelf laten zien die (nog) onzichtbaar waren. Selfie kan kinderen helpen zich verder te ontwikkelen, stimuleren grenzen te verleggen, zichzelf te uiten, te oefenen met nieuwe vaardigheden en de wereld om zich heen te verkennen op een veilige laagdrempelige manier. Selfie heeft ook een vriendje Joep, die lezen nog erg moeilijk vindt. 

Bij kinderen vanaf 8 jaar gebruik ik de interactieve visuele methode "Teken je gesprek",  een gespreksmethode die bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken is. Het kind denkt actief mee aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen. 

Met behulp van de methodiek ‘Teken je gesprek’ maak ik gesprekken visueel. Door met kinderen in gesprek te gaan en samen te kijken wat goed gaat en wat nog lastig is, krijgt het kind inzicht in het eigen probleem. Door coaching bedenkt het kind zelf oplossingen. Negatieve denkpatronen, worden omgezet in positieve gedachten. Het doel van de methode is gedragsverandering.  Deze methodiek is inzetbaar voor kinderen vanaf acht jaar.

 

Wandelcoaching

De hond Lobke kan worden ingezet om het proces te ondersteunen en het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Kinderen kunnen zich minder gelukkig voelen op school, waardoor prestaties achterblijven. Gesprekken kunnen ook plaatsvinden buiten in een prachtige rustgevende omgeving, waar we al pratend wandelen. Bij veel mensen gaan bij praten in de vrije natuur gedachten makkelijker de vrije loop. Frisse lucht en ruimte geven een vrijer gevoel. Doordat je niet tegenover elkaar zit, hoef je niet de hele tijd oogcontact te maken en veel kinderen vinden dat prettig. Stiltes zijn buiten minder ongemakkelijk dan in een kamer. Stiltes geven rust om iets te doorvoelen.