Momenteel volg ik de aai-cursus bij Pets4Care en daar ben ik erg blij mee. Wanneer je samenwerkt met dieren in coaching of therapie is dat eigenlijk altijd ervaringsgericht: over jezelf leren door te doen! Weinig woorden en veel beleven en geraakt worden. En dan nog buiten in de natuur: fijner kan bijna niet

Vandaag is er fijn gewerkt bij Selfie Remedial Teaching en Coaching. Het was mooi weer dus de spelling en rekenlessen kunnen worden afgewisseld met een pauze in de mooie grote tuin samen met Marly. Marly is de nieuwe tweejarige Labrador die bij Selfie aanwezig is als er wordt lesgegeven en zorgt voor een gezellig moment in de tuin. Ze moet nog veel leren. Maar daar helpen de kinderen graag bij die bij Selfie komen.

 

 

Blij met Marly, mijn nieuwe lieve Labrador en vriendinnetje. Sinds augustus woont ze bij ons en vult ze de leegte op die Lobke achterliet. Marly is in december 2 jaar geworden, ze is lief, sociaal, knuffelig en eigenwijs. Ze houdt van eten en spelen met de kinderen die naar Selfie komen en andere hondjes.

Het afgelopen jaar is een rustig maar moeilijk jaar geweest voor mijn praktijk, met als hoogtepunt het afscheid van Lobke. 

Lobke is 12 juli overleden. We hebben haar moeten laten inslapen omdat ze epileptische aanvallen had.

Een tumor in haar hoofd bleek de oorzaak te zijn. 

 

De schoolvakantie begon en Selfie Remedial Teaching lag min of meer stil.

Enkele kinderen bezochten de praktijk, maar het voelde leeg zonder Lobke.

Want Lobke, onze lieve Golden Retriever van 7 jaar, was de spil in het bedrijf.

Ze gaf de sfeer en de hulp die veel kindjes nodig hadden.

Een moment van bezinning en verdriet verwerken, brak aan.

 

 

In juni is er afscheid genomen van verschillende kinderen die bij Selfie lessen hebben gevolgd.

Kinderen die rekensessies bij Selfie hebben gevolgd en hebben gewerkt met Rekensprint.

Ook zijn er kinderen die een korte cursus hadden gevolgd voor begrijpend lezen en die deze cursus met een bewijs van deelname hebben kunnen afsluiten.

 

Gelukkig hadden ook nieuwe kinderen zich aangemeld voor rekenen en spelling.

Inmiddels is het december en hebben ze al weer een sprong kunnen maken: wat zijn ze leuk vooruit gegaan!

 

Na een hectische periode is de kerstvakantie aangebroken.

We gaan in 2024 van start met nieuwe plannen en nieuwe energie.

Eerst genieten van een welverdiende vakantie!

 

 

12 juli 2023

 

Dag lieve Lobke....

 

Het is niet te bevatten. Gisteren speelde en rende ze nog.... Onze Lobke is er niet meer. Ze bleek een tumor te hebben.

Wat zijn we verdrietig...

 

Slaap zacht lieve hond.

Wat heb jij in je 7 levensjaren veel kinderen blij gemaakt.

Je was het trouwe maatje van Annelies en Hanny Slabbekoorn.

Wat zullen we je missen...

 

Het as van Lobke is uitgestrooid in de tuin van de familie Lenshoek. Haar lievelingstuin, waar ze dagelijks speelde en rende.

 

Augustus  2022

 

De laatste lessen zijn deze week gegeven. Onze vakantie gaat beginnen. Ik kan terugblikken op een bijzonder schooljaar. Vanaf september heb ik - na mijn operatie- de lessen weer op kunnen bouwen en heb ik weer mooie leermomenten mogen ervaren.

Een jongetje uit groep 3 met grote leesproblemen is tot lezen gekomen. In samenwerking met de Bisschop Ernstschool en Auris hebben we het verschil kunnen maken. Heel leuk!

Ook heb ik weer verschillende kinderen uit groep 7 en 8 mogen begeleiden voor rekenen. Met behulp van het nieuwe programma Rekensprint Online en Met Sprongen Vooruit spelletjes en doelgerichte instructie, probeer ik de lessen gevarieerd, leuk en effectief aan te bieden. In de pauze is er goed gezelschap van Lobke. Deze Golden Retriever geniet van het spelen met de kinderen. Ze brengt graag de bal terug en laat zich springend leiden over de stokjes.

Een jongen van groep 7 kwam voor extra lessen voor begrijpend lezen. Hij moest ook voor school een vlog maken over een boek. Door de cursus, Alle teksten de baas, en de opdracht van school te combineren, kreeg deze jongen les op maat. Het maken van een vlog was voor ons beiden een uitdaging met een goed en leuk resultaat!

Ik heb weer genoten van de ervaringen in het afgelopen schooljaar en daar ben ik heel dankbaar voor. Een paar kinderen gaan stoppen, dus er komen weer wat plekjes vrij na de zomervakantie.

Fijne vakantie allemaal!

 

Annelies en Lobke

 

 

 

Ik moest even geduld hebben, maar nu heb ik dan toch mijn opleiding voor Puur kindercoach mogen afronden.

 

Niet de leerprestatie maar het welzijn van het kind staat centraal bij Selfie. Ik benader kinderen en hun ouders vanuit de hele context, waardoor belemmeringen zichtbaar worden. Schoolfactoren, vriendschappen en/of de situatie thuis spelen vaak een rol in het welzijn van een kind. Ik luister zonder oordeel, ik reis mee met de ander en geef ruimte om de eigen kracht te (her-) ontdekken. Ik ben van mening dat eigen kracht zelfvertrouwen geeft, wat van invloed is op een positief zelfbeeld, waardoor ook het leren beter zal gaan.

 

 

 

 

2021 was een jaar waarin ik onverwachts een pas op de plaats moest maken. Na een zware operatie in februari waren er in juni complicaties waardoor ik in 2021 bijna een jaar uit de roulatie was. Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik ben weer terug met heel veel energie en enthousiasme.

Ik heb tijd genoeg gehad om na te denken over mooie nieuwe plannen voor 2022. Inmiddels maak ik gebruik van het nieuwe rekenprogramma Rekensprint online. Als kinderen moeite hebben met de automatisering van de sommen tot 10, 100, 1000, etc. of de tafels dan is dit programma een echte aanrader!

Ook werk ik met het programma BOUW, een programma voor beginnende lezers die in groep 3 achterblijven. Bouw! kan ook worden ingezet om leesproblemen te voorkomen. Het programma is bewezen effectief.

In november heb ik de verdiepingsdag Teken je gesprek ‚Äčover angst gevolgd. Middels een gesprek wordt een angst onderzocht. De probleemdrager kan leren zichzelf te helpen en het probleem te laten afnemen of zelfs los te laten. Teken je gesprek biedt de mogelijkheid om de (angst) gedachten en overtuigingen visueel voor je te zien. Visualisatie is een krachtige tool en een meerwaarde is om de persoon te helpen bij het reflecteren, relativeren en verwerken.

Ook online ga ik mijn ervaringen uitbreiden. Ik hou jullie op de hoogte! 

Het rest mij om iedereen een fijn en gezond nieuwjaar toe te wensen. Ik zie jullie graag in 2022!

 

 

1 mei 2021

Vandaag ben ik ambassadeur geworden van de tafelmethode met de stoplichtkaartjes. Deze mooie manier van tafels leren, wil ik promoten. Verschillende kinderen hebben bij Selfie met deze werkwijze alle tafels gememoriseerd. Ook kinderen die in eerste instantie dachten dat het hun nooit zou lukken.

www.stoplichtkaartjes.nl/ambassadeurs

 

 

 

9-1-2021

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer 9 dagen bezig. Ondanks Corona is 2020 een goed jaar geweest voor Selfie. De leukste en zeer zinvolle cursus die ik gevolgd heb was tekenen bij TOS (taal- en ontwikkelingsstoornis) van Pien van der Most, waarbij taal en beeld samenwerken om beter te communiceren.

 

 

Jammergenoeg moeten de scholen dicht blijven. Selfie zet zich in voor onderwijstijdvergroting en probeert online ondersteuning te geven aan kinderen die het nodig hebben. Extra uitleg voor rekenen of online lezen en spelling; het kan allemaal. Natuurlijk zie ik het liefst kinderen in de praktijk. En ook Lobke vindt het maar stil. Maar we maken ervan wat we kunnen. En dat is toch iedere dag weer fijn om te doen!

 

 

 

19-12-2020

Met tevredenheid wordt een drukke periode afgesloten. Naast de individuele afspraken heeft Selfie zich de afgelopen weken mogen inzetten voor Onderwijs Tijd Verlenging (OTV) op de Kohnstammschool in Goes. Diverse groepjes hebben extra lessen gehad voor begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen. De begrijpend leeslessen zijn in projectvorm gegeven en afgesloten met het maken van vulkanen en een fietsdemonstratie , waarbij de kinderen op stoere fietsen mochten fietsen ontworpen door Raoul de Regt.

Als antwoord op de strengere Coronamaatregelen hebben er ook online technisch leeslessen plaatsgevonden. Na de vakantie worden de lessen voortgezet, in de hoop dat de kinderen met meer zelfvertrouwen en plezier zullen leren. Erg leuk dat ik dit mag doen.

 

            

 

 

 

24-11-2020

Sinds een jaar werk ik met Rekensprint. Een effectief programma waarmee kinderen sommen planmatig automatiseren. Met Bareka kunnen profieltoetsen ingezet worden waardoor met behulp van een rekenmuurtje vorderingen zichtbaar worden. In november heb ik een tweedaagse cursus gevolgd om de profieltoets van Bareka nog beter te kunnen inzetten. Superleuk en gelijk toepasbaar in de praktijk!

 

 

 

 

 

 

 

 

20-6-2020

Officieel Teken je gesprek coach. Deze aanvulling zorgt ervoor dat ik als leerkracht en (kinder-)coach steeds beter en doelgerichter kinderen kan helpen bij het leren en wat blijer in het leven te staan. Teken je gesprek is een mooie coachingstechniek die meer zicht geeft op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van mensen. Heel fijn om dat te kunnen doen https://www.tekenjegesprek.nl/voor-ouders

 

 

 

 

 

 

17-5-2020

Yes! Lars en Nova uit groep 7 en 8 hebben hun diploma "Alle teksten de baas" behaald! Ze hebben geleerd om middels een stappenplan teksten te doorgronden. Deze kinderen hebben de cursus online gevolgd en voldoende afgerond. Gefeliciteerd!

Nu de praktijk Coronaproof is gemaakt, kan de laatste cursus weer worden gegeven op het Marktveld in Kloetinge voor max.3 deelnemers. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur en start maandag 25 mei.

Alleen deze week nog inschrijven!
Meer informatie:
https://www.selfieremedialteachingencoaching.nl

 

 

 

 

 

15-5-2020

Deze week heeft de start van de remedial teaching in de praktijk en op school centraal gestaan. Heel fijn om alle leerlingen weer in het echt te kunnen zien. Tegelijkertijd is het ook spannend om in de praktijk en op school corona-proof te werken en de anderhalve meter afstand te handhaven. De komende periode zal een combinatie blijven van online en face-to-face werken.

Nog 7 weken en dan zal de zomervakantie in Zuid-Nederland aanbreken. Tot die tijd bied ik de mogelijkheid om kinderen te helpen met reken- en spellingproblemen in de praktijk aan het Marktveld in Kloetinge. Of misschien blijft uw kind in groep 3 of 4 achter met lezen en heeft hij/zij behoefte om middels korte online-leessessies van 30 minuten op een speelse wijze het leestempo op te voeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de website:
https://www.selfieremedialteachingencoaching.nl/

 

 

23-3-2020

De begeleiding van kinderen met leerproblemen gaan ONLINE door! Deze week hebben de eerste kinderen begeleiding gehad online en met succes! Zonder Lobke de hond, dat is jammer. Maar ik probeer op een leuke manier de hulp te geven die uw kind nodig heeft met behulp van digitale tools en spelletjes! Er kunnen ook korte sessies gegeven worden van 30 minuten, als kinderen bijvoorbeeld moeten oefenen met lezen of een uitleg nodig hebben voor rekenen. Wilt u het een keer uitproberen? De eerste sessie online is gratis! Meer informatie kunt u vinden op de website.
https://www.selfieremedialteachingencoaching.nl/

 

 

 

 

16-3-2020

Een periode van grote onzekerheid is aangebroken. Ik hoop dat het ons allemaal lukt om samen te werken, voor elkaar te zorgen en rekening te houden met elkaar.

Ook Selfie Remedial Teaching zal geen kinderen ontvangen in de praktijk, om zo te helpen om verdere besmetting van het Corona-virus te voorkomen. De komende dagen hou ik mij bezig met het organiseren van de begeleiding middels videochat, zodat hier de komende tijd gebruik van kan worden gemaakt om toch kinderen te kunnen blijven begeleiden. Mogelijk dat ik mijn kennis, die ik van Annemieke Augusteijn (Mijn Superkracht) heb mogen verkrijgen, goed kan inzetten.
Mogelijk dat ook andere rt-ers en/of leerkrachten van haar expertise gebruik kunnen maken. https://mijnsuperkracht.nl/professional

 

Heel veel voorspoed en sterkte allemaal. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten!

 

 

 

 

 

17-1-2020

Vandaag nam Yade afscheid van Selfie, Joep en Lobke de hond. Een oefenperiode voor spelling bij Selfie Remedial Teaching wordt afgesloten. Yade heeft meer zelfvertrouwen gekregen doordat ze handvatten heeft gekregen om de woorden van groep 5 voldoende te schrijven en te onthouden. Yade heeft bovendien een leuke vooruitgang geboekt zichtbaar op de CITO-toets. Goed gedaan Yade!

We gaan je gezelligheid missen!

 

 

 

Januari 2020

Een goede start van het nieuwe jaar voor Amber. Met het behalen van haar diploma begrijpend lezen is ze "Alle teksten de baas!". Ze is de eerste leerling die profiteert van dit cursusaanbod bij Selfie Remedial Teaching en Coaching. 

De tools en het stappenplan zullen van pas komen bij het doorgronden van alle teksten. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  Gefeliciteerd Amber, knap gedaan! 

 

In maart starten de eerste groepslessen voor groep 6 t/m 8 op dinsdag of vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur. Voor meer informatie kijk op de website. https://www.selfieremedialteachingencoaching.nl

 

 

 

15 oktober 2019

In oktober heb ik mijn certificaat behaald van de cursus "Alle teksten de baas".  In deze cursus heb ik een werkwijze aangereikt gekregen om in groepsverband met kinderen te werken aan begrijpend lezen. 

Binnenkort start ik de eerste cursus voor kinderen van groep 7 en 8. Er zal gewerkt worden met maximaal 4 kinderen per groep om alle kinderen voldoende aandacht te kunnen geven tijdens de sessies. De kinderen die de cursus volgen krijgen in een lessenserie van 6 lessen van 1,5 uur handreikingen om "alle teksten de baas" te worden. Meer informatie raadpleeg de website: selfieremedialteachingencoaching.nl

 

 

19-8-2019

Na een aantal goede gesprekken met Annemieke Augusteijn, heb ik besloten mij aan te sluiten bij de leeromgeving van Mijn Superkracht.

Voor een goede begeleiding van kinderen met leerproblemen is het enorm belangrijk dat begeleiders, zoals remedial teachers, logopedistes en kindercoaches, op een prettige manier kunnen afstemmen met ouders, leerkrachten en intern begeleiders. In veel praktijken gebeurt dit met wisselschriftjes, via E-mail en/ of via WhatsApp. Dit is heeft een aantal praktische bezwaren, zoals dat schriftjes kwijt kunnen raken en het lastig is om het overzicht te bewaren.

Middels Mijn Superkracht, krijgen alle betrokkenen veilig toegang tot het deel van het portfolio en het dossier van het kind dat voor die persoon van belang is, zodat alle informatie op 1 plek terug te vinden is. 

Bovendien biedt het groeiende netwerk voor aangesloten begeleiders mij tal van voordelen, zoals de jaarlijkse netwerkdag en gezamenlijke  intervisiebijeenkomsten. Op deze wijze werk ik aan mijn professionalisering om uw kind nog beter te kunnen begeleiden.
 

 

 

 

 

 

16-8-2019

De zomervakantie is bijna voorbij. Selfie gaat weer van start en er is weer plaats voor enkele kinderen. 
Heeft uw kind moeite om de letters te onthouden of om tot vloeiend lezen te komen? Dan is dat vaak ook van negatieve invloed op het zelfvertrouwen van uw kind.

Selfie helpt kinderen met leesproblemen. Door op een leuke afwisselende manier gericht en intensief te werken, worden kinderen weer gemotiveerd voor het lezen en wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen. Voor de kinderen die het leuk vinden, kunnen Selfie en Joep de handpoppen of Lobke de voorleeshond ingezet worden. Er worden ook handvaten gegeven hoe ouders het beste kunnen oefenen met hun kind.

 

Door kinderen een half jaar lang intensief te volgen, kan eventueel ook worden nagegaan of een kind aangemeld kan worden voor een dyslexieonderzoek. Ter bevordering van het leesproces wordt contact gezocht en samengewerkt met de school van uw kind.

Selfie geeft ook antwoord op problemen met rekenen, begrijpend lezen en spelling. Meer informatie kunt u terugvinden op de website:
https://www.selfieremedialteachingencoaching.nl/

 

 

 

22-06-2019

Deze week was de afronding voor de zomervakantie. Er zijn weer leuke resultaten behaald. Naast het rekenen, lezen en spelling is gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en het plezier in leren. Naast 45 of 60 minuten intensief werken, leerden en ontspanden de kinderen met Lobke de voorleeshond.

Heeft uw kind een achterstand voor rekenen lezen en/of spelling? Heeft uw kind weinig zelfvertrouwen of vallen de Cito's tegen? En lijkt het u leuk en motiverend als uw kind op deze wijze bijles krijgt? Bel dan en maak een afspraak voor een gratis kennismaking in de zomervakantie!

 

 

15-05--2019

Bijscholing Rekenonderzoek

De afgelopen maanden heb ik mij verdiept in rekenproblemen en dyscalculie. Naast de inspirerende lessen van Prof. Dr. J.E.H. van Luit, ben ik ook geslaagd voor de cursus RD4. Ik heb nu een mooie tool in handen om rekenproblemen nog beter in kaart te krijgen. RD4-rekenen is een digitaal instrument dat ingezet kan worden bij individueel diagnostisch onderzoek bij leerlingen met (ernstige) rekenproblemen. Het instrument is gebaseerd op de 4 handelingsniveaus, zoals beschreven in het protocol ERWD. Met het onderzoek wordt een profiel verkregen waarmee de sterke en zwakke kanten van de leerling in beeld komen en biedt concrete aanknopingspunten voor begeleiding. Het toont tevens de achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten en het niveau van de groep waarin de leerling is geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-4-2019

Het was gezellig druk op koningsdag. Er zijn zelfs nog wat kleurplaten gekleurd onder het genot van een lekkere cupcake. Selfie was blij met de kleurplaten en tekeningen. Wat zijn er veel mooie kleurplaten ingeleverd! Dat was een  moeilijk klus voor de jury! Uiteindelijk waren er 6 prijswinnaars.

Sommige kinderen waren op koningsdag aanwezig bij de prijsuitreiking. De andere kinderen krijgen de prijs thuisbezorgd.

 

Koningsdag; selfie 1 jaar!!!

 

 

 

 

27-04-2019

Selfie Remedial Teaching is jarig!
Een jaar geleden is Selfie Remedial Teaching en Coaching van start gegaan om kinderen extra hulp te bieden voor rekenen, lezen en/of spelling. Ook huiswerkbegeleiding of bijles behoort nu tot de mogelijkheden.
Op koningsdag zal dat gevierd worden. Van 14.00 uur tot 15.30 uur is het open huis. De praktijk is te bereiken via de tuin aan de achterzijde op Marktveld 12 in Kloetinge. Iedereen kan dan kennis maken met Selfie en Joep en natuurlijk Lobke de voorleeshond en een lekkere cupcake eten. Kinderen kunnen een kleurplaat kleuren voor Selfie. Een heleboel kinderen van de Kloetingse school en de Kohnstammschool hebben dat al gedaan. Selfie heeft ze allemaal opgehangen.

Ben je nieuwsgierig, je bent van harte welkom!