Bijles verschilt van remedial teaching (RT) omdat geen diagnostisch onderzoek plaatsvindt.

Er wordt geen handelingsplan opgesteld, er volgt wel een procesverslag van de begeleiding.

Tijdens de intake bekijk ik (met of zonder gegevens van school) op welk gebied uw kind moeilijkheden ondervindt. Vervolgens wordt vastgesteld welke leerstof nogmaals wordt aangeboden.

Vanuit de kennis van de leerling wordt de bijles gestart.

Uw kind ontvangt alle uitleg die nodig is en oefent met materialen die aansluiten bij de lesmethode van school. 

Daarbij wordt hij/zij uitgedaagd en gemotiveerd om successen te behalen.

 

De nadruk ligt niet alleen op vakinhoud maar ook op motivatie en aanpak