Mag ik ons voorstellen?

Welkom op de website van Selfie  Remedial Teaching en Coaching. 

Mijn naam is Annelies Matthijsse. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Marly de zwarte Labrador helpt me soms bij mijn werk.

Selfie staat voor "Leven en leren met zelfvertrouwen"

 

Je merkt als ouder dat je kind geen plezier heeft in school en/of achter blijft met schoolprestaties.

Je kind is verdrietig of gefrustreerd want bijna alle kinderen kunnen eind groep 3 vloeiend lezen en jouw kind leest nog spellend of vergeet letters. Of je kind maakt veel fouten met spelling en samen oefenen geeft frustraties.

Midden groep 5 kunnen de meeste kinderen de tafels, maar jouw kind lukt het maar niet om ze vlot uit het hoofd te leren. Of de automatisering van de sommen tot 10 of 100 gaan niet vlot genoeg. Je wil als ouder wel helpen maar je weet niet hoe.

Selfie helpt bij leerproblemen, maar vaak spelen andere factoren een rol die de ontwikkeling van een kind belemmeren. Kinderen hebben soms zorgen en zitten hierdoor niet lekker in  hun vel of ze worden overvraagd door de omgeving. 

 “Als ik dit maar kan…”, “Ze vinden me vast stom…”

 

Selfie staat voor leven en leren met (zelf) vertrouwen.

 

Bij kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, vind ik het fijn te merken dat ik van betekenis kan zijn voor hun (plezier in) leren

Ik ben sinds 1993 werkzaam in het speciaal basisonderwijs (SBO), waarbij ik met kinderen werk in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal (spraak), lezen en rekenen of een combinatie ervan.

Niet de leerprestatie maar het welzijn van een kind staat bij Selfie centraal. Sinds ik kindercoach ben, benader ik kinderen en hun ouders vanuit de hele context, waardoor belemmeringen zichtbaar worden. Schoolfactoren, vriendschappen en/of de situatie thuis spelen vaak een rol in het welzijn van een kind. Ik luister zonder oordeel, ik reis mee met de ander en geef ruimte om de eigen kracht te (her-)ontdekken. Ik ben van mening dat eigen kracht meer zelfvertrouwen geeft, wat van invloed is op  een positief zelfbeeld, waardoor ook het leren beter zal gaan.

De sessies vinden plaats in een ontspannen setting, waarbij Selfie en Joep de handpoppen ingezet kunnen worden. Ook kunnen coachingsgesprekken plaatsvinden middels een wandeling in de tuin of kan wandelen met Marly de Labrador worden ingezet als ontspanning of ter bevordering van het zelfvertrouwen.

 

Professionalisering

Mijn gehele loopbaan als leerkracht ben ik gericht op het verbeteren van mijn didactiek en pedagogiek om steeds beter in te spelen op leerproblemen en sociaal emotionele problematiek. Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Mijn grote koffer met technieken en methodieken helpt mij om leerproblemen en problemen in het welzijn aan te pakken Ik probeer de aanpak voor ieder kind passend te maken.

Ik gebruik pedagogische hulpmiddelen, zoals mijn poppen Selfie en Joep. Maar ook op creatief gebied kan ik veel methodieken inzetten: tekenen, verven, kleien, knutselen , toneelspelen of werken met speelmateriaal zoals blokken, poppetjes, dieren en knuffels.

Ook maak ik graag gebruik van materialen uit de natuur, die ik samen met de kinderen en Lobke de hond, kan zoeken in de grote tuin achter de praktijk.