Mag ik ons voorstellen?

Welkom op de website van Selfie  Remedial Teaching en Coaching. 

Mijn naam is Annelies Matthijsse. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Lobke de Golden Retriever helpt me soms bij mijn werk.

Selfie staat voor "Leven met zelfrespect ".

en "Leren met zelfvertrouwen"

 

Ik ben sinds 1993 werkzaam in het speciaal basisonderwijs (SBO), waarbij ik met kinderen werk in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal (spraak), lezen en rekenen of een combinatie ervan. Het is voor mij een uitdaging om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Bij kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, vind ik het fijn te merken dat ik van betekenis kan zijn voor hun (plezier in) leren.

Veel kinderen komen naar Selfie met een leerprobleem, maar vaak spelen andere factoren een rol die de ontwikkeling van een kind belemmeren. Omdat ik heb gemerkt dat veel kinderen niet prettig in hun vel zitten, of worden overvraagd door de omgeving, heb ik mij het afgelopen jaar nog meer verdiept in kindercoaching. Schoolfactoren en de situatie thuis spelen vaak een rol in het welzijn van een kind. Ik benader kinderen daarom vanuit de hele context, zodat ze zelf weer de stappen kunnen maken die nodig zijn om gelukkig in het leven te staan.

 

Eigen praktijk

Ik onderschrijf het uitgangspunt van Passend Onderwijs. Met passende ondersteuning moeten alle kinderen kunnen floreren in hun leren, als voorbereiding op de complexe maatschappij. De problemen in de onderwijspraktijk tonen vaak een ander beeld.
Niet elke school heeft de mogelijkheid om voor alle kinderen die remedial teaching nodig hebben ook genoeg remedial teachingtijd te creëren. Onderwijs is nog niet altijd passend. Hierdoor ontstaan frustraties en krijgen kinderen minder zelfvertrouwen en/of zin in leren. Ouders zijn dan vaak genoodzaakt hulp buiten de school te gaan zoeken.
Door deze ontwikkeling kreeg ik de wens naast mijn lesgevende taken een eigen praktijk te beginnen. Met meer tijd  kunnen kinderen beter vooruit geholpen worden met de problemen die ze ervaren. Mijn belangrijkste doel hierbij is kinderen zelfvertrouwen en plezier te geven in het leren en ze hierbij zelf te laten meedenken over hun probleem en over een oplossing. Selfie staat voor (leren met) zelfvertrouwen. Door kinderen meer zelfvertrouwen te geven en technieken aan te bieden die hierbij kunnen ondersteunen, in een setting van persoonlijke aandacht en rust, krijgen ze meer plezier in leren en zullen opbrengsten verbeteren. In 2018 liet ik deze wens in vervulling gaan.

 

Professionalisering

Mijn gehele loopbaan als leerkracht ben ik gericht op het verbeteren van mijn didactiek en pedagogiek om steeds beter in te spelen op leerproblemen en probleemgedrag. Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden. 

Ik ben sinds 1991 leerkracht in het speciaal basisonderwijs en heb altijd met kinderen met verschillende onderwijsbehoeften  gewerkt. Mijn grote koffer met technieken en methodieken helpt mij om leerproblemen en problemen in het welzijn aan te pakken Ik probeer de aanpak voor ieder kind passend te maken. Ik gebruik pedagogische hulpmiddelen, maar ook op creatief gebied kan ik veel methodieken inzetten: tekenen, verven, kleien, knutselen , toneelspelen of werken met speelmateriaal zoals blokken, poppetjes, dieren en knuffels.

Ook maak ik graag gebruik van materialen uit de natuur, die ik samen met de kinderen kan zoeken in de grote tuin achter de praktijk. 

In juni 2017 ben ik afgestudeerd als Master Pedagoog aan het Fontys in Tilburg. De opleiding heeft me inzichten gegeven in mijn manier van communiceren, mijn leren en leerstijl en die van anderen, waardoor ik nog beter kan inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Ik richt ik mij graag op evidence based aanpakken (= aanpakken die bewezen effectief zijn).