Mag ik mij voorstellen?

Welkom op de website van Selfie  Remedial Teaching en Coaching. 

Mijn naam is Annelies Matthijsse. Ik ben sinds 1993 werkzaam in het speciaal basisonderwijs (SBO), waarbij ik met kinderen werk in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal (spraak), lezen en rekenen of een combinatie ervan. Het is voor mij een uitdaging om kinderen te ondersteunen om te komen tot best haalbare prestaties en ontwikkeling. Juist bij kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, vind ik het fijn te merken dat ik van betekenis kan zijn voor hun (plezier in) leren.

 

Eigen praktijk

Ik onderschrijf het uitgangspunt van Passend Onderwijs. Met passende ondersteuning moeten alle kinderen kunnen floreren in hun leren, als voorbereiding op de complexe maatschappij. De problemen in de onderwijspraktijk tonen vaak een ander beeld.
Niet elke school heeft de mogelijkheid om voor alle kinderen die remedial teaching nodig hebben ook genoeg remedial teachingtijd te creëren. Onderwijs is nog niet altijd passend. Hierdoor ontstaan frustraties en krijgen kinderen minder zelfvertrouwen en zin in leren. Ouders zijn dan vaak genoodzaakt hulp buiten de school te gaan zoeken.
Door deze ontwikkeling kreeg ik de wens naast mijn lesgevende taken een eigen praktijk te beginnen. Met meer tijd  kunnen kinderen beter vooruit geholpen worden met de problemen die ze ervaren. Mijn belangrijkste doel hierbij is kinderen zelfvertrouwen en plezier te geven in het leren en ze hierbij zelf te laten meedenken over hun probleem en over een oplossing. Selfie staat voor (leren met) zelfvertrouwen. Door kinderen meer zelfvertrouwen te geven en technieken aan te bieden die hierbij kunnen ondersteunen, in een setting van persoonlijke aandacht en rust, krijgen ze meer plezier in leren en zullen opbrengsten verbeteren. In 2018 liet ik deze wens in vervulling gaan.

Selfie staat voor "Leren met zelfvertrouwen".

 

Professionalisering

Mijn gehele loopbaan als leerkracht ben ik gericht op het verbeteren van mijn didactiek en pedagogiek om steeds beter in te spelen op leerproblemen en probleemgedrag. Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Ik volg lezingen van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT)  en sinds januari 2016 ben ik opgenomen in het basisregister van de LBRT. 

Doordat ik ruim 26 jaar leerkracht in het speciaal basisonderwijs ben en altijd met kinderen met verschillende onderwijsbehoeften heb gewerkt, heb ik een grote koffer met technieken en methodieken om leerproblemen aan te pakken. Nog steeds  ben ik nieuwsgierig hoe het leren nog beter kan. In juni 2017 ben ik afgestudeerd als Master Pedagoog aan het Fontys in Tilburg. De opleiding heeft me inzichten gegeven in mijn manier van communiceren, mijn leren en leerstijl en die van anderen, waardoor ik nog beter kan inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Ik richt ik mij graag op evidence based aanpakken (= aanpakken die bewezen effectief zijn).