Dyslexie
Leesproblemen en dyslexie gaan vaak samen met andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of motivatieproblemen. Vroegtijdig signaleren en extra ondersteuning bieden is daarom belangrijk. Selfie geeft leesondersteuning en  geeft de mogelijkheid om een traject te doorlopen waarin een kind op de juiste wijze wordt gevolgd om voor een dyslexieonderzoek in aanmerking te komen.

Selfie neemt geen dyslexieonderzoeken af en behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog met een GZ registratie. Selfie kan wel helpen om een keuze te maken voor een aanbieder voor dyslexieonderzoek en/of behandeling.

Als een kind niet voor vergoede zorg in aanmerking komt maar wel (ernstige-) leesproblemen heeft kan Selfie zorg op maat bieden. In een behandelingsuur komen verschillende zaken aan de orde: er worden nieuwe dingen uitgelegd, er wordt geoefend en er wordt bekeken hoe het  huiswerk is gegaan. 

Ouders spelen een belangrijke rol in de dyslexiebehandeling. Samen met het kind oefenen ze thuis. Zonder huiswerk gaat het niet: er moet flink worden geoefend om nieuwe vaardigheden aan te leren. Omdat dyslexie zo’n hardnekkig probleem is, is er vaak veel meer oefening nodig dan op school gegeven kan worden. Met het huiswerk maken staat of valt een behandeling.

 

Aanpak

Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart. Het is belangrijk dat een kind met leesproblemen onder zo prettig mogelijke omstandigheden kan oefenen. Dat betekent dat de leerling niet te gespannen moet zijn en zelfvertrouwen moet krijgen in zijn eigen kunnen.

 

Soms lukt het oefenen thuis niet. Selfie heeft een aanbod waarbij 3 keer per week geoefend wordt; 1x 60 minuten op locatie en 2x 30 minuten per week online. De kosten voor deze training zijn 360 euro per maand. Door deze intensieve training kunnen successen worden bereikt voor technisch lezen.

Met mijn coachende stijl van lesgeven stimuleer ik kinderen in hun eigen inbreng. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt de leerachterstand verkleind. Selfie de handpop en Lobke de voorleeshond kunnen worden ingezet om spanningen weg te nemen.